Compliant inhuren in 2023

Als organisatie wil je geen risico’s lopen. Logisch. Om compliant in te huren is het daarom belangrijk dat je op de hoogte bent van veranderingen in wet- en regelgeving. Waar dien je nog meer rekening mee te houden om in 2023 compliant in te (blijven) huren? Dat lees je in dit artikel.

Wat is compliant inhuren? 

Wat wordt er precies bedoelt met compliant inhuren? Heel simpel, compliant werken is het naleven van relevante wet- en regelgeving en werken volgens eigen opgestelde normen en regels. Het is bij compliant werken dus belangrijk dat je niet alleen weet wat de regels zijn, maar ook dat deze daadwerkelijk in je organisatie worden nageleefd.

Compliant werken met freelancers.

Wet- en regelgeving veranderen continue en communicatie hierover kan best ingewikkeld zijn. Welke zijn van toepassing voor jouw organisatie en daarmee belangrijk om rekening mee houden?

Wet DBA

Als je werkt met freelancers is de wet DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties) een belangrijke om in de gaten te houden. Op vrijdag 16 december 2022 is een uitgebreide kamerbrief verzonden vanuit het kabinet. Hierin geeft minister Karien van Gennip van SZW op basis van drie pijlers de wensen aan richting kabinet voor regels rondom de arbeidsmarkt voor de komende periode. Klik hier om meer te lezen over de wijzigingen in de wet DBA.

Verstandig is het om een ondernemerscheck af te nemen voor de start van een opdracht. Dit kan helpen te bepalen of de freelancer inderdaad werkt als zelfstandige. Je controleert hierbij of een zelfstandige zich houdt aan verschillende verplichtingen waar hij als zelfstandige aan moet voldoen. Zoals het betalen van belastingen en sociale premies.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Naast de wet DBA is de AVG een belangrijke wet om rekening mee te houden. Als organisatie heb je daardoor verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent dat je geen persoonsgegevens mag uitwisselen zonder toestemming van de betreffende persoon. Daarnaast moet iemand invloed kunnen hebben over registratie en bewaren van gegevens.

Modelovereenkomsten 

Als je werkt met zelfstandigen is het zaak om in een overeenkomst goed vast te leggen wat de verwachtingen zijn. Dit kun je doen in een modelovereenkomst. Onderdelen die hierin worden opgenomen zijn:

  • Een duidelijke

Een projectomschrijving is nodig als je een freelancer wilt inhuren, omdat dit helpt om duidelijk te maken wat je precies van de freelancer verwacht. Dit kan zorgen voor een beter begrip van de opdracht, wat kan leiden tot betere resultaten en een efficiënter werkproces. Een projectomschrijving kan ook helpen om de freelancer te laten weten hoelang het project ongeveer zal duren, wat het budget is en wat de verwachte leverdatum is. Zo heeft de freelancer een realistisch beeld van het werk en zo zorg je dat er geen miscommunicatie ontstaat over de verwachtingen.

  • Aansprakelijkheid

Je bepaalt vooraf wie aansprakelijk is als er iets misgaat tijdens het uitvoeren van het werk. Als de freelancer bijvoorbeeld fouten maakt die leiden tot financiële schade voor het bedrijf, is het belangrijk om te weten wie hiervoor aansprakelijk is. In sommige gevallen kan de freelancer aansprakelijk zijn voor de schade, terwijl in andere gevallen het bedrijf zelf aansprakelijk kan zijn. Daarom maak je vooraf duidelijke afspraken, zodat je weet wat je kunt verwachten als er iets misgaat.

  • Intellectueel eigendom

Dit bepaalt wie het recht heeft om bepaalde producten of diensten te gebruiken, te verkopen of te exploiteren. Bijvoorbeeld: als je een freelancer inhuurt om een website te ontwikkelen, is het belangrijk om te bespreken wie het recht heeft om de website te gebruiken en te exploiteren. Daarnaast moet je afstemmen wie het recht heeft om eventuele aanpassingen of verbeteringen aan het werk te maken en wie het recht heeft om eventuele inkomsten te ontvangen die voortvloeien uit het gebruik of de exploitatie van het werk. Bovendien kan het bespreken van intellectueel eigendom ook helpen om eventuele conflicten of misverstanden te voorkomen. Door duidelijke afspraken te maken over wie het recht heeft op welke aspecten van het werk, kan er voorkomen worden dat er later problemen of conflicten ontstaan.

Bij Striive staat compliant werken voorop. Je opdracht ingevuld via ons? Wij zorgen altijd voor een ondernemers check voor aanvang van de opdracht. Om de opdracht goed vast te leggen werken wij met modelovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de belastingdienst. Bovenstaande onderdelen worden daar standaard in opgenomen. En natuurlijk zijn wij altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.

Heb je na het lezen van bovenstaande tips nog vragen over hoe jij met jouw organisatie compliant kunt (blijven) inhuren? Neem dan contact op met Sven.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via
info@striive.com of 31 (0)880 – 182 600.