Alles over de duur en aantal opdrachten voor ZZP'ers

Als een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) is het cruciaal om volledig geïnformeerd te zijn over de voorschriften met betrekking tot de duur van opdrachten en het aantal opdrachtgevers waarmee je mag samenwerken. Dit artikel onderzoekt de voornaamste facetten van deze regelgeving en voorziet in antwoorden op vragen omtrent de periode waarin je als ZZP’er voor een opdrachtgever mag werken, de limieten voor het aantal opdrachtgevers dat je kunt aannemen, en de vereiste opzegtermijnen voor ZZP-opdrachten.

Hoelang mag je als ZZP’er voor een opdrachtgever werken?

De tijdsduur van een ZZP-opdracht kan sterk variëren, afhankelijk van de aard van het project en de eisen van de opdrachtgever. Toch zijn er enkele cruciale aspecten die in gedachten moeten worden gehouden:

  • Geen Vaste Beperking: Er bestaat geen specifieke wettelijke grens aan de duur van een ZZP-opdracht bij één opdrachtgever. Dit betekent dat je in theorie voor onbepaalde tijd voor één opdrachtgever kunt werken.
  • DBA-Overeenkomst: Tegenwoordig moeten ZZP’ers en opdrachtgevers vaak werken met een goedgekeurde modelovereenkomst opgesteld door de Belastingdienst. Deze overeenkomst heeft als doel om te verzekeren dat er geen sprake is van een dienstverband, waardoor de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden.
  • Risico op Schijnzelfstandigheid: Als je te langdurig voor dezelfde opdrachtgever werkt en/of er een eenzijdige afhankelijkheid ontstaat, loop je het risico om als schijnzelfstandige te worden beschouwd. Dit kan leiden tot problemen met de Belastingdienst. Het is daarom van belang om deze risico’s te vermijden en zorgvuldig te plannen.
hoeveel opdrachtgevers zzp

Hoeveel opdrachtgevers mag je hebben als ZZP’er?

Het aantal opdrachtgevers dat je als ZZP’er mag hebben, is niet wettelijk vastgelegd, maar het is cruciaal om een gezonde balans te behouden als je je als zzp’er laat inhuren:

  1. Geen Specifiek Aantal: Er is geen vastgesteld aantal opdrachtgevers dat je mag hebben. In theorie kun je met meerdere opdrachtgevers tegelijk werken.
  2. Diversificatie: Het is echter verstandig om met meerdere opdrachtgevers te werken om je inkomen te spreiden en het risico van schijnzelfstandigheid te verminderen.
  3. Dienstverband: Als je slechts voor één opdrachtgever werkt en langdurig afhankelijk bent van deze opdrachtgever, kan dit als een dienstverband worden beschouwd, wat juridische en fiscale gevolgen kan hebben.

Opzegtermijn ZZP opdracht

De opzegtermijn voor ZZP-opdrachten wordt niet specifiek gereguleerd door de wet, maar wordt meestal bepaald in de overeenkomst tussen de ZZP’er en de opdrachtgever. De opzegtermijn kan variëren afhankelijk van de onderhandelingen en de aard van het project. Het is echter gebruikelijk om een opzegtermijn van bijvoorbeeld één maand te hanteren. Het is raadzaam om duidelijke afspraken te maken over de opzegtermijn om onduidelijkheden en conflicten te voorkomen.

Conclusie

Als ZZP’er is het van groot belang om goed geïnformeerd te zijn over de regels met betrekking tot de duur en het aantal opdrachten voor opdrachtgevers. Er zijn geen harde en snelle regels voor hoelang je voor een opdrachtgever mag werken of hoeveel opdrachtgevers je mag hebben, maar het is verstandig om je in te dekken tegen de risico’s van schijnzelfstandigheid. Daarnaast is het essentieel om duidelijke afspraken te maken, inclusief de opzegtermijn, om een soepele professionele relatie te behouden en conflicten te voorkomen. Het inschakelen van juridisch advies kan ook zeer nuttig zijn om ervoor te zorgen dat je zakelijke belangen goed worden beschermd in overeenkomsten met opdrachtgevers.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via
info@striive.com of 31 (0)880 – 182 600.